Chính trị

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa
Next
Prev

(QK7 Online) - “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: Phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”. Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm tướng trong Quân đội trong buổi nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm, họp tháng 8 năm 1948.

Read more

(QK7 Online) - “Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động. Phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân, viên chức”. Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ công đoàn cơ sở toàn miền Bắc”, Báo Nhân dân đăng trên số 3064 ngày 14 tháng 8 năm 1962.

Read more

(QK7 Online) - “Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt được Việt Nam”. Là sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Diễn từ tiệc chiêu đãi ở Bêôgrát (Nam Tư)”, Báo Nhân dân đăng trên số 1248, ngày 08 tháng 8 năm 1957.

Read more

TIN MỚI NHẤT

DƯ LUẬN QUAN TÂM

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 7

PHÓNG SỰ ẢNH

ĐỌC BÁO IN

BẠN CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thiết kế phần mềm Công ty phần mềm GSOT GROUP