Chính trị

Phòng chống "Diễn biến hòa bình"
Next
Prev

(QK7 Online) - Sự “suy thoái” của cán bộ, đảng viên chính là việc vi phạm đạo đức, lối sống, pháp luật, đặc biệt là vi phạm vào qui định những điều đảng viên không được làm. Để nhận ra những biểu hiện cũng như nguyên nhân và biện pháp đấu tranh cần được nhìn nhận kỹ lưỡng và chỉnh đốn thường xuyên, nghiêm túc.

Read more

(QK7 Online) - Phần lớn cán bộ, đảng viên luôn ý thức gương mẫu, trách nhiệm khi nói, khi viết chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nhưng hiện nay đang xuất hiện tình trạng một số người phát ngôn không chuẩn, phát ngôn tùy tiện, gây ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng, Nhà nước.

Read more

(QK7 Online) - Sáng 27/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa” và tổng kết, trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Dự và chủ trì có Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh.

Read more

(QK7 Online) - Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang mở ra cho đất nước ta nhiều cơ hội, các quan hệ quốc tế, trong đó có lĩnh vực báo chí. Đây là điều thuận lợi thể hiện quyền “tự do báo chí” trong đời sống xã hội, nhu cầu cần thiết của Nhân dân, nhưng đồng thời cũng phát sinh những yếu tố bất lợi dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Read more

(QK7 Online) - Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ bên trong dẫn đến nói và làm không đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Read more

(QK7 Online) - Trong khi Đảng ta đang tập trung đẩy mạnh cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lợi dụng các trang mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây chia rẽ nội bộ, tạo dư luận xấu, ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Read more

(QK7 Online) - Sản xuất, phát tán và phổ biến sách, báo xấu là thủ đoạn, ý đồ dài hơi của các thế lực thù địch làm chuyển hóa tư tưởng dẫn đến “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, trong cán bộ, đảng viên.

Read more

(QK7 Online) - Mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các thế lực thù địch lại rêu rao những luận điệu xuyên tạc, tạo các luồng thông tin ngược dòng lịch sử, phủ nhận Chiến thắng 30/4 và thành tựu công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Read more

(QK7 Online) - Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên và đề ra các giải pháp khắc phục ngay từ cơ sở là góp phần bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Read more

TIN MỚI NHẤT

DƯ LUẬN QUAN TÂM

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 7

PHÓNG SỰ ẢNH

ĐỌC BÁO IN

BẠN CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thiết kế phần mềm Công ty phần mềm GSOT GROUP