Thời sự

Next
Prev

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác, một nhân cách mẫu mực, người con rất mực hiếu đễ và nhân văn của nhân dân ta đã không còn nữa. Đây là sự mất mát to lớn của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kiên trung, trọn đời vì nước vì dân!

Read more

(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 23/7, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đến thăm gia đình nguyên Thiếu tướng Lương Văn Nho, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Bùi Cát Vũ, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu.

Read more

(QK7 Online) - Gần 60 năm được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, khoa học và biện chứng, nhãn quan chính trị sắc bén, luôn gắn kết chặt chẽ lý luận với tổng kết thực tiễn, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật vào xây dựng, hoàn thiện lý luận, cương lĩnh của Đảng ta về phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Read more

(QK7 Online) - Sáng ngày 23/7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Read more

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương là biểu tượng sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo trí tuệ, mẫu mực về đạo đức cách mạng; tấm gương cao đẹp, trọn đời cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Read more

TIN MỚI NHẤT

DƯ LUẬN QUAN TÂM

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 7

PHÓNG SỰ ẢNH

ĐỌC BÁO IN

BẠN CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thiết kế phần mềm Công ty phần mềm GSOT GROUP