Chính trị

CTĐ - CTCT
Next
Prev

Với lý luận sắc sảo, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã có nhiều chỉ đạo quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội ta luôn luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Read more

(QK7 Online) - Công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp đóng vai trò then chốt để tổ chức Đảng, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng một số cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, triệt tiêu sức sáng tạo, nhiệt huyết và lòng can đảm trong công tác.

Read more

Là một nhà trí thức, nhà lý luận và hoạt động thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng...; trong đó, nổi bật nhất là các nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Read more

(QK7 Online) - Chiều ngày 16/7, Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ̣(CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Read more

(QK7 Online) - Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” của Quân khu 7, Chi bộ Quân sự xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

Read more

TIN MỚI NHẤT

DƯ LUẬN QUAN TÂM

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 7

PHÓNG SỰ ẢNH

ĐỌC BÁO IN

BẠN CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thiết kế phần mềm Công ty phần mềm GSOT GROUP