7/13/2018 8:12:00 AM
(QK7 Online) – Chiều ngày 12/7/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Mai Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động và phát triển (12/7/1993 – 12/7/2018)