9/17/2018 10:35:58 AM
(QK7 Online) - Với mục đích kết nối cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Mới đây các thành viên nhóm Bụi Kết Nối đã đến với tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk thăm, tặng quà cho hộ gia đình, các em nhỏ dân tộc thiểu số vùng cao, vùng biên giới.