1/17/2019 1:27:00 PM
(QK7 Online) - Là địa phương có đông đồng bào Chăm và các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trong thời gian qua, phường 17 (quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) đã làm tốt công tác chính sách, xã hội, đặc biệt là trong các dịp lễ tết, đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng.