11/15/2018 3:27:35 PM
(QK7 Online) - Ngày 15/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sĩ Cụm Biệt động 679 hi sinh tại Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn và các liệt sĩ Đội 3 Biệt động hi sinh tại Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn”.