Theo dòng sự kiện

  Triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong quân đội

  04/12/2018 11:35 AM

  Sáng 4-12, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp để thống nhất một số nội dung để chuẩn bị cho việc thực hiện tổng điều tra dân số trong quân đội. Việc thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các đơn vị bắt đầu từ ngày 1-4-2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019.
  Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

   


  Quang cảnh phiên họp.
   

  Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đã nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự tỷ mỉ, chính xác và bảo đảm đúng quy trình. Bởi vậy, việc điều tra thống kê lần này phải hết sức cẩn thận bởi kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ cung cấp số liệu về quy mô dân số chi tiết của toàn quốc 10 năm sau cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Để bảo đảm chất lượng thông tin của cuộc tổng điều tra, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra. Kinh phí hoạt động của Tổng điều tra dân số và nhà ở của Bộ Quốc phòng do ngân sách Nhà nước cấp. Bộ Quốc phòng giao Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) dự trù, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, gửi Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Sau khi nhận được kinh phí do Ban chỉ đạo Trung ương cấp, lập kế hoạch phân bổ cho các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, các đầu mối báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, phân cấp cho các đơn vị triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

  Công tác chuẩn bị được tiến hành tại các đơn vị trong toàn quân từ tháng 12-2018 đến cuối tháng 3-2019. Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và kết hợp so sánh đối chiếu với hồ sơ quản lý tại đơn vị điều tra. Điều tra viên phải đến từng đơn vị để hỏi đối tượng điều tra và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra. Đối với những người vắng mặt trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi chỉ huy đơn vị hoặc những người có trách nhiệm trong đơn vị và dựa vào những tài liệu do đơn vụ cung cấp để ghi vào các mục của phiếu điều tra. Khi thu thập các thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi người cung cấp thông tin để ghi câu trả lời vào phiếu điều tra. Theo kế hoạch tuyên truyền, ban chỉ đạo các cấp huy động tất cả các hình thức và phương tiện tuyên truyền hiện có, thu hút các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng để thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân để mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ và tự giác tham gia cuộc tổng điều tra.


  Tin, ảnh: THU HƯƠNG
  Nguồn: qdnd.vn

   

   

  Lượt xem: 37812