12/15/2018 11:36:00 PM
Những năm qua, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với các tỉnh, thành đoàn khu vực miền Đông Nam Bộ tổ chức tốt chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, tạo sân chơi bổ ích, hiệu quả cho học sinh trên địa bàn. Qua đó giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho thanh, thiếu niên.