2/19/2019 9:35:00 AM
(QK7 Online) - Lớn lên trong những câu hò, ví dặm, những làn điệu dân ca xứ Nghệ ngọt ngào mà mẹ thường hay hát nên từ nhỏ, chất nghệ thuật đã thấm dần vào máu của Thiếu tá Chuyên nghiệp Nguyễn Minh Đức - Nhạc công guitar accord của Đoàn Văn công Quân khu 7.