8/13/2019 2:40:00 PM
(QK7 Online) - Đã tròn 1 năm trôi qua, Chi đoàn Cơ quan quân sự Thành phố Biên Hòa phối hợp với Đoàn TNCSHCM Phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa và sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã duy trì thực hiện tốt chương trình “Bữa cơm nhân ái” – Chia sẻ yêu thương với tất cả tấm lòng, tình thương và trách nhiệm "Lá lành đùm lá rách".