12/7/2018 3:57:00 PM
(QK7 Online) - Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu cấp Quân khu tổ chức nghiệm thu 24 xe ô tô sau sửa chữa, đồng bộ của Lữ đoàn 25. Đại tá Phạm Nam Phong, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Quân khu chủ trì hội nghị.