9/18/2018 2:14:00 PM
(QK7 Online) - Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, củng cố và nâng cao năng lực toàn diện của các trạm sửa chữa VKTBKT cấp chiến thuật. Ngày 17/9, tại Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức hội thi Trạm sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến thuật năm 2018.