8/19/2019 8:37:48 AM
(QK7 Online) - Tại địa bàn biên giới 2 xã Quảng Tâm và Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 trao tặng gần 200 cặp sách và quần áo, sách vở củ cho học sinh nghèo tại các đội sản xuất và các thôn, buôn trên địa bàn đơn vị đứng chân.