8/16/2019 10:59:00 AM
Ngày 15-8, khai mạc “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ nông lâm, thủy sản năm 2019” chính thức diễn ra tại tỉnh Phú Yên. Chương trình do UBND tỉnh Phú Yên và Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức.