5/22/2019 5:37:00 AM
(QK7 Online) - Ngày 21/5, đoàn thanh niên LLVT tỉnh Long An tổ chức cho hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm văn hóa Chăm ở Bình Thuận tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An.