9/14/2019 3:06:00 PM
QK7 Online) – Ngày 14/9/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, nhóm Thiện Duyên (gồm 3 thành viên Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Trường Sơn và Đinh Ngọc Toản) tổ chức ra mắt loài Hoa lan Phi Điệp 5 cánh trắng với cái tên rất dễ thương và quý phái “Vương Hậu”.