3/20/2019 10:55:00 AM
(QK7 Online) - Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Quân đội, MB sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào cuối tháng 4. Đây sẽ là kỳ đại hội được cổ đông đặc biệt, kỳ vọng có nhiều chuyển biến lớn.