12/11/2018 8:31:00 PM
(QK7 Online) - Trong 2 ngày 10-11/12, tại Đồng Nai, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018 với chủ đề: “Giỏi lý thuyết - Vững thực hành - Nâng cao tay nghề - Năng suất vượt trội”.