12/2/2018 6:05:00 PM
(QK7 Online) - Trong 2 ngày (1-2/12), Học viện Tâm Trí Lực đã tổ chức khóa học đào tạo chuyên sâu cho gần 400 phụ huynh đăng kí tham gia với chủ đề “Dạy con thiết kế cuộc đời ngoại hạng”. Đồng hành cùng khóa học là Diễn giả - Tiến sỹ kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới đầu tiên tại Việt Nam Thầy Nguyễn Phùng Phong - Người có 12 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về não bộ, phát triển con người sẽ giúp giải mã tiềm thức ẩn sâu đằng sau bí mật não bộ, kích hoạt thành công hạnh phúc.