1/30/2019 2:51:00 PM
(QK7 Online) - Đến Lữ đoàn 75 vào những ngày đầu năm mới 2019, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu, cải tiến vũ khí trang bị, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các đơn vị chức năng, bảo đảm bình yên cho nhân dân đón Tết.