11/13/2018 9:53:00 AM
(QK7 Online) - Chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng Tổng công ty giai đoạn 2013-2018, nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và người lao động Tổng công ty 28 đang phát huy hiệu quả, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.