11/16/2018 9:11:00 AM
(QK7 Online) - Tối 15 tháng 11 năm 2018, tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải "Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018" lần thứ 7.