9/9/2019 1:52:00 PM
Sáng 9-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37. Theo dự kiến chương trình, phiên họp này sẽ kéo dài từ ngày 9-9 đến ngày 20-9 với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.